In de praktijk vinden wij kwaliteit erg belangrijk

Kwaliteit

In de praktijk vinden wij kwaliteit erg belangrijk. Wij werken daarom zoveel mogelijk evidence-based (behandelingen die bewezen effectief zijn). Hiervoor worden de richtlijnen van de beroepsvereniging KNMT geïmplementeerd in de praktijk.

De tandarts is ingeschreven in het KRT welke de bij- en nascholing registreert. Binnen het hele team wordt het volgen van scholing gestimuleerd.

Als praktijk geloven wij erin dat een gezonde mond het best bereikt en behouden kan worden door preventie. Het regelmatig zelf reinigen van het gebit draagt een aanzienlijk deel bij aan de preventie van mondziekten. Vaak blijft er echter tandplaque en tandsteen aanwezig welke de mondhygiëniste en preventie assistente periodiek kunnen verwijderen. Tevens kunnen zij u helpen en bijsturen ten behoeve van het bereiken van een adequate mondhygiëne.

Voor kinderen die geplaagd worden met het regelmatig aanwezig zijn van “gaatjes”  in het gebit, raden wij aan periodiek een afspraak in de plannen bij de preventieassistente. Zij zal de kinderen leren om samen met de ouders de mondhygiëne tot een dusdanig niveau te brengen dat de kans op “gaatjes” kleiner wordt. De tandarts blijft de regie houden. Om de mondgezondheid van kwetsbare kindergebitten onder controle te brengen en te houden, wordt er gewerkt volgens de Gewoon Gaafmethode.