COVID-19

Brief KNMT 15-04-2020:

Geachte heer Verwer,

Vandaag heeft de Leidraad van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona haar advies opgeleverd en ter afstemming voorgelegd aan het RIVM, IGJ en VWS. Daarnaast is de leidraad in afschrift verstuurd aan de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde, de NZa, ZN en de Patiëntenfederatie NL.

Kern advies
De kern van het advies betreft de wijze waarop reguliere mondzorg van asymptomatische patiënten kan worden hervat vanaf 20 april, met uitzondering van kwetsbare groepen (70+ en/of onderliggend lijden) en waarbij voor tandprothetici aparte bepalingen van toepassing zijn. De leidraad en bijbehorende flowchart vindt u hieronder. De werkinstructie en patiënteninformatie worden nagestuurd.
Leidraad Mondzorg Corona, inclusief flowchart (pdf) >>>

PBM
Tot nader order en in afwijking van de huidige Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken, wordt nu een mondneusmasker aangeraden bij patiëntcontacten met een afstand kleiner dan 1,5 meter: 

 • een chirurgisch mondneusmasker type II/R;
 • een chirurgisch mondneusmasker type II + gezichtsscherm (faceshield).


Behandeling

Voor behandeling waarbij aerosol op kan treden 1 minuut laten spoelen met 1% waterstofperoxide (verdun hiervoor een 3% H2O2 oplossing met water). Gebruik zo veel mogelijk rubberdam bij aerosol producerende handelingen. Bij aerosol producerende handelingen zorgvuldig afzuigen met grote nevelzuiger.

Aanvullende maatregelen
Let op! Wij adviseren u zich zorgvuldig voor te bereiden als u voornemens bent binnenkort te gaan opstarten. Houdt rekening met de reeds bekende RIVM-maatregelen die worden aangevuld met maatregelen uit het advies voor de hygiëne en routing in de mondzorgpraktijk.

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT.

Met collegiale groet,


Wolter Brands
voorzitter

16-04-2020

Covid19 Protocol Verwer

 1. Zoals te doen gebruikelijk volgen we de Wet Infectie Preventie, maar daar komen enkele aanvullende maatregelen bij.
 2. Elke patiënt die komt voldoet aan de Corona vrije klachten lijst, zoals vermeld op de website van de praktijk.
 3. Bij binnenkomst desinfecteert elke patiënt zijn handen met alcohol met de dispenser in het halletje.
 4. In de wachtkamer mogen niet meer dan twee mensen tegelijk aanwezig zijn. Een mogelijkheid om dit te ondervangen is om een patiënt te laten wachten in de behandelkamer. Daarnaast zijn de wachtkamer stoelen die niet gebruikt worden afgeplakt. Er is met plakband een streep voor de balie gemaakt, welke anderhalve meter afstand geeft vanaf de balie. Wachtkamer literatuur en kinderspeelgoed etc. is verwijderd. Deurklinken etc. worden regelmatig met alcohol schoongemaakt. De voordeur laten we zo veel mogelijk open staan. Het ventilatie systeem zetten we maximaal aan tussen de patiënten behandelingen door.
 5. Bij patiënten wordt de temperatuur gemeten. Boven de 38 graden Celcius moet de patiënt het pand verlaten.
 6. Begrotingen, verwijsbrieven, recepten, etc. worden alleen nog digitaal verzonden.
 7. Bij een behandeling waarbij aerosol kan optreden, spoelt de patiënt voor de behandeling zijn mond met 1.5% H2O2 gedurende 1 minuut. We werken zo veel mogelijk onder rubberdam en na aanbrengen nemen we de elementen af met alcohol.
 8. De mondmaskers (type 2) die wij gebruiken voldoen aan de gestelde eisen van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona. Een behandelaar wordt de mogelijkheid geboden de duikbril te gebruiken, maar deze is volgens de commissie Leidraad niet nodig. De faceshields zijn afdoende.
 9. Elke dag stellen we één assistente verantwoordelijk voor het toezicht op de hygiëne protocollen, zij is de “dag officier hygiëne”.
 10. Elke dinsdag wordt de voorraad gecontroleerd van de Corona preventieve middelen ( rubberdam, alcohol, H2O2, mondmaskers) en zo nodig bestellingen gedaan.