COVID-19

Maandag 14 december om 13.00 uur is er in een extra nieuwsuitzending van het NOS een overzicht gegeven van de voorgenomen maatregelen die vanavond om 19 uur door minister-president Rutte worden aangekondigd om de coronapandemie te beteugelen. De NOS spreekt van bevestigde berichtgeving.

Medische contactberoepen, zoals in de mondzorg, kunnen hun zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. Dit is een bevestiging van hetgeen het ministerie van VWS eerder heeft geschreven aan de Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT.

Graag volgen wij de richtlijnen van het RIVM en doen vooraf triage.

Alleen voor patiënten die symptomen vertonen van Covid19 en kwetsbare groepen en/of onderliggend lijden kan de reguliere zorg nog niet opgestart worden.

Wij ontvangen alleen patiënten die geen symptomen vertonen van het Corona virus.

Wij benadrukken dat het niet gevaarlijk is voor patiënten of behandelaren om een behandeling uit te voeren.

Wij zijn opgeleid in, en voeren protocollair, standaard hygiëne maatregelen uit volgens de Wet Infectie Preventie welke is verdiept en goedgekeurd door de commissie Leidraad.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw afspraak telefonisch of per e-mail te annuleren als u voldoet aan één van de volgende klachten:

 • Verhoging (tot 38 graden) in de afgelopen 14 dagen
 • Verkoudheid
 • Kortademigheid
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Hoofdpijn
 • Kuchen
 • Loopneus
 • Niezen
 • Branderige ogen
 • Moeheid
 • “je ziek voelen”
 • Diarree
 • Als u de afgelopen 14 dagen in een Corona besmettingshaard bent geweest
 • Als u in uw naaste omgeving in contact bent geweest met een Corona besmet persoon

 

Wij vragen van u om voor uw bezoek goed uw handen te wassen, bij binnenkomst staat een alcohol dispenser om uw handen mee te desinfecteren. Bij een wachtkamer met meer dan twee personen dient u buiten te wachten totdat het aantal wachtenden het weer toe laat. Houdt 1,5 m afstand van elkaar. U treft geen wachtkamer literatuur meer aan en het speelgoed voor de kinderen is verwijderd. Voor behandeling wordt uw temperatuur met een afstandsmeter gecontroleerd

Neem aanwijzingen van het personeel serieus en volg deze op.

Voortdurend nemen wij alle deurklinken af met alcohol.

Namens team Verwer & Tandheelkundige Kliniek Leidschendam danken wij u hartelijk voor uw medewerking.

Brief KNMT 15-04-2020:

Geachte heer Verwer,

Vandaag heeft de Leidraad van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona haar advies opgeleverd en ter afstemming voorgelegd aan het RIVM, IGJ en VWS. Daarnaast is de leidraad in afschrift verstuurd aan de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde, de NZa, ZN en de Patiëntenfederatie NL.

Kern advies
De kern van het advies betreft de wijze waarop reguliere mondzorg van asymptomatische patiënten kan worden hervat vanaf 20 april, met uitzondering van kwetsbare groepen (70+ en/of onderliggend lijden) en waarbij voor tandprothetici aparte bepalingen van toepassing zijn. De leidraad en bijbehorende flowchart vindt u hieronder. De werkinstructie en patiënteninformatie worden nagestuurd.
Leidraad Mondzorg Corona, inclusief flowchart (pdf) >>>

PBM
Tot nader order en in afwijking van de huidige Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken, wordt nu een mondneusmasker aangeraden bij patiëntcontacten met een afstand kleiner dan 1,5 meter:

 • een chirurgisch mondneusmasker type II/R;
 • een chirurgisch mondneusmasker type II + gezichtsscherm (faceshield).


Behandeling

Voor behandeling waarbij aerosol op kan treden 1 minuut laten spoelen met 1% waterstofperoxide (verdun hiervoor een 3% H2O2 oplossing met water). Gebruik zo veel mogelijk rubberdam bij aerosol producerende handelingen. Bij aerosol producerende handelingen zorgvuldig afzuigen met grote nevelzuiger.

Aanvullende maatregelen
Let op! Wij adviseren u zich zorgvuldig voor te bereiden als u voornemens bent binnenkort te gaan opstarten. Houdt rekening met de reeds bekende RIVM-maatregelen die worden aangevuld met maatregelen uit het advies voor de hygiëne en routing in de mondzorgpraktijk.

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT.

Met collegiale groet,


Wolter Brands
voorzitter

16-04-2020

Covid19 Protocol Verwer

 1. Zoals te doen gebruikelijk volgen we de Wet Infectie Preventie, maar daar komen enkele aanvullende maatregelen bij.
 2. Elke patiënt die komt voldoet aan de Corona vrije klachten lijst, zoals vermeld op de website van de praktijk.
 3. Bij binnenkomst desinfecteert elke patiënt zijn handen met alcohol met de dispenser in het halletje.
 4. In de wachtkamer mogen niet meer dan twee mensen tegelijk aanwezig zijn. Een mogelijkheid om dit te ondervangen is om een patiënt te laten wachten in de behandelkamer. Daarnaast zijn de wachtkamer stoelen die niet gebruikt worden afgeplakt. Er is met plakband een streep voor de balie gemaakt, welke anderhalve meter afstand geeft vanaf de balie. Wachtkamer literatuur en kinderspeelgoed etc. is verwijderd. Deurklinken etc. worden regelmatig met alcohol schoongemaakt. De voordeur laten we zo veel mogelijk open staan. Het ventilatie systeem zetten we maximaal aan tussen de patiënten behandelingen door.
 5. Bij patiënten wordt de temperatuur gemeten. Boven de 38 graden Celcius moet de patiënt het pand verlaten.
 6. Begrotingen, verwijsbrieven, recepten, etc. worden alleen nog digitaal verzonden.
 7. Bij een behandeling waarbij aerosol kan optreden, spoelt de patiënt voor de behandeling zijn mond met 1.5% H2O2 gedurende 1 minuut. We werken zo veel mogelijk onder rubberdam en na aanbrengen nemen we de elementen af met alcohol.
 8. De mondmaskers (type 2) die wij gebruiken voldoen aan de gestelde eisen van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona. Een behandelaar wordt de mogelijkheid geboden de duikbril te gebruiken, maar deze is volgens de commissie Leidraad niet nodig. De faceshields zijn afdoende.
 9. Elke dag stellen we één assistente verantwoordelijk voor het toezicht op de hygiëne protocollen, zij is de “dag officier hygiëne”.
 10. Elke dinsdag wordt de voorraad gecontroleerd van de Corona preventieve middelen ( rubberdam, alcohol, H2O2, mondmaskers) en zo nodig bestellingen gedaan.